Offertförfrågan

Sverigeledande logistikkoncernen Tempcon Group förvärvar Widriksson Logistik. Genom förvärvet stärker Widriksson Tempcon Group som nu kan erbjuda sömlös leverans hela vägen från producent till konsument över hela Sverige, delar av Norden och Baltikum samt BeNeLux-länderna.

Tempcon Groups och Widrikssons verksamheter kompletterar varandra. Widriksson är Tempcon Groups första förvärv inom last mile-logistik och Tempcon är specialister på temperaturkontrollerad logistik och obrutna kylkedjor.

– Genom att bli en del av Tempcon får Widriksson en stark ägare med bred erfarenhet att hantera krävande logistikflöden. Samtidigt får vi möjlighet att i snabb takt öka vår geografiska täckning och vi kan behålla och utveckla vårt varumärke, lokala närvaro, medarbetare och kundrelationer. Detta är ett passande nästa steg i Widrikssons utveckling, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

– Tempcon är idag Sveriges ledande aktör vad gäller tempererade transporter och genom förvärvet av Widriksson stärker vi den positionen ytterligare i flödet från producent till konsument, säger Christian Hallberg, koncernchef på Tempcon Group. Widriksson har vuxit till att bli en av de absolut ledande aktörerna inom last-mile och har lång erfarenhet och djup kunskap inom planering, optimering och IT-logistik. Företaget ligger också i framkant när det gäller hållbarhet och digital utveckling. Förvärvet av Widriksson tillför därför viktig kompetens till koncernen.

Tempcon Group består av en grupp entreprenörsdrivna bolag med en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid.

Koncernen bildades 2016 och består idag av 12 helägda dotterbolag, alla med starka varumärken och en ledande position i sina respektive geografiska marknader och segment. Tempcon Group ägs av dotterbolagens grundare och ledning tillsammans med investeringsfonden Accent Equity, som är majoritetsägare.

Förvärvet träder i kraft 31 juli 2021.

 

För mer information kontakta:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se

Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB
Tel. 0729-64 76 88
E-post: christian.hallberg@tempcongroup.se