Offertförfrågan

Vårt erbjudande

Vi erbjuder logistikplanering och last-mile transporter, alltså hemleveranser och leverans till slutkund. Våra kunder är framförallt företag med behov av anpassade logistiklösningar för större eller komplexa leveranser av styckegods och partigods. Samtliga transporter görs med miljön i fokus och de mest servicekompetenta chaufförerna i branschen.

 

Fossilfri transport

Våra fordon körs framförallt på HVO 100 eller lokalt producerad biogas. Tack vare egna tankstationer och nära samarbete med drivmedelsleverantören säkerställer vi hög kvalitet och kontinuerlig tillgång. Vi satsar också på att elektrifiera vår fordonsflotta och har idag tretton 100-procentiga elfordon.

Vi har en av marknadens yngsta fordonsflotta, vilket betyder moderna, effektiva och bränslesnåla motorer. Vår fordonspark består dels av tunga bilar från 6,5 – 18 ton samt lätta lastbilar upp till 3,5 ton. Samtliga fordon har påbyggnadsskåp, de flesta med bakgavellyft.

 

Anpassade alternativ för din leverans

Vi erbjuder en mängd olika leveransalternativ såsom samma-dag-leverans, leverans inom specifika tidsfönster och mindre tidskritiska leveranser till en viss dag. Samtliga leveranser kan spåras med exakt leveransprognos med hjälp av vår digitala leveransplattform.

 

Logistikplanering

Vi erbjuder effektiv logistikplanering tack vare hög kompetens och erfarenhet inom transportplanering och ruttoptimering. Denna kompetens har vi förvärvat under nästan 20 års tid där vi dagligen optimerar upp till 5000 storstadsleveranser med krav på temperaturhållning och varsam hantering. per dag. Hög fyllnadsgrad i fordonen och merutnyttjade av fordonen är A och O för att skapa effektiva körningar.

Tack vare att vi är del av Tempcon Group kan vi erbjuda sömlös leverans hela vägen från producent till konsument över hela Sverige.

 

Terminal och lager

Vi erbjuder lagringstjänster för dina behov i Västberga, Stockholm samt i Hisings Backa, Göteborg.  Vi erbjuder även livsmedelsgodkänt kyl- och fryslager. Vi ombesörjer in- och utleveranser från terminalerna och har anpassade lokaler för dels lagring och dels terminaltjänster.

 

Tjänster inom IT-logistik

Leveransplattform med realtidsinformation
Låt varumottagaren följa leveranserna i realtid via vår leveransplattform. Plattformen är framtagen för last mile distribution i städer och ger både kunder och mottagare bättre överblick och kontroll över varje leverans. Läs mer om leveransportalen.

Konsulttjänster
Har du behov av expertkunskaper inom logistik och transportupphandling? På Widriksson är vi specialister inom gränslandet mellan IT och logistik. Våra konsulter hjälper dig att sätta upp processer för hur mottagare, beställare, avsändare och kundtjänst i realtid kan ta del av samma logistikinformation. Vi bidrar med kunskap inom den systemtekniska delen med förståelse för såväl distributionsflöden som slutkonsumentens behov. Konsulttjänsten omfattar även hjälp vid köp av transporttjänster där beställaren från och med första juli har ett kontrollansvar vilket ställer höga krav på inköparen.