Offertförfrågan

Platta paket på väg

För IKEA kör vi dels samtliga hemleveranser som beställs från IKEAs kunder i varuhuset i Kungens Kurva, dels hanterar vi leveransen av varor som beställs genom IKEAs e-handel för södra Storstockholm.

Uppdraget utförs med fordon som körs med fossilfria drivmedel, el, biogas och HVO. Varorna levereras antingen till tomtgräns eller på anvisad plats i hus eller lägenhet. Vi tar med oss emballage och eventuella returer när vi åker därifrån. Kunden blir aviserad om leveransen via vår digitala leveransportal och kan därmed följa leveransen i realtid vilket ökar kundnöjdheten hos mottagaren.

Widrikssons har lång erfarenhet av hemleveranser, är väl bekanta med våra krav på leveranssäkerhet och kan dessutom erbjuda fossilfria transporter vilket ligger i linje med IKEAs värderingar. Catarina Gyllanderberg, Affärsutvecklare, IKEA Svenska AB.

Fakta
– Uppdraget utförs med två personer; förare och bärhjälp.
– Samma-dag-leveranser erbjuds.
– Levereras måndag – söndag.

Samordning ger minskad miljöpåverkan i Södertörnskommunerna

Samordnad varudistribution handlar om att organisera leveranserna av varor som åtta kommuner på Södertörn beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt. Vi använder vår terminal i Västberga som omlastningscentral för de transporter av livsmedel som ska ut till dagis, skolor och andra kommunala enheter. Vi tar emot godset, lastar om det och levererar sedan ut det i en samlad transport till de olika enheterna. Under hela processen håller vi en obruten kylkedja vilket säkerställer att livsmedlen håller samma höga kvalitet som när de lämnar varuleverantören.
Vi tillhandahåller även en kundservice kopplat till uppdraget vilket innebär att om en skola saknar en vara är det vi som tar det vidare till grossisten. Eller om något är skadat eller gått fel.
Med samordningen kan vi minska koldioxidutsläppen och därmed klimatpåverkan i kommunens transporter. Enligt en undersökning från IVL Svenska Miljöinstitutet har utsläppen av koldioxid och hälsofarliga luftföroreningar från varutransporter har minskat med 70 procent på Södertörn.

Fakta
– Vi tillhandahåller obruten kyl- och fryskedja för livsmedelsleveranser.
– Livsmedelsregistrerad anläggning och livsmedelsutbildad personal.
– Fossilfria transporter – samtliga tunga fordon körs på HVO 100.

Gröna leveranser av vita varor

Skanlog är en danskägt 3PL-företag med terminal i Eskilstuna varifrån vitvaror för Tretti och Whiteaway distribueras till konsumenter i Stockholm och Uppsala.
Uppdraget bygger på att Skanlog levererar vitvaror till Widrikssons terminal i Västberga varifrån Widriksson levererar vidare till kunder i Stockholm och Uppsala. Uppdraget omfattar cirka 120 sändningar varje vardag, varav cirka 15 procent ska bäras in till kund och resten är så kallade trottoarleveranser.
I det här uppdraget ställs särskilda kvalitetskrav. Det är av yttersta vikt att godset inte skadas. Vid varje leverans ska chaufförerna fotografera godset och eventuella avvikelser dokumenteras. Utöver det ska tidsfönster hållas noga och emballaget ska alltid vara helt, rent och fint. Widriksson tar också hand om returer och forslar bort begagnade vitvaror som en del i uppdraget.

Fakta
– Uppdraget utförs med fordon som drivs med fossilfria drivmedel.
– Leveranserna sker vardagar ca 250 dagar per år.

MediCarrier väljer Widriksson Logistik för kritiska medicintransporter

MediCarrier har tilldelat Widriksson Logistik uppdraget att transportera gods såsom medicinska prover, läkemedel och sterilgods inom region Stockholm. Uppdraget ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och tidspassning. Det ställer också höga krav på leveransprecision, planering, temperatur och förbättringsarbete. Transporter av medicinska prover kräver alltid hög leveransprecision då det kan vara livsavgörande att en transport utförs i rätt tid, på rätt plats och i rätt temperaturintervall. Medicinska prover ställer även höga krav på sekretess och felleverans får inte förekomma.

Även miljökraven är höga i uppdraget och innebär krav på miljöklass 6, biodrivmedel och att chaufförerna ska genomgå utbildning i sparsam körning. Widriksson Logistik har sedan tidigare ett gediget miljötänkande och kör exempelvis till 100 procent med fossilfria drivmedel.

Skräddarsydda lösningar för Rexel

Uppdraget för Rexel omfattar hämtning av elartiklar från Rexels distributionscentraler i Stockholm och Göteborg, sortering och omlastning på Widrikssons terminaler samt lokal distribution till Rexels butiker samt slutkunder som byggarbetsplatser och byggfirmor.

Uppdraget ställer höga krav på leveransprecision, service och kvalitet, vilket är kärnan i vår verksamhet och något vi hela tiden utvecklar. Vi har en förmåga att vara anpassningsbara och skräddarsy vårt erbjudande för att passa kundens specifika behov.

 

Fakta
– Leveranserna sker vardagar.
– Uppdraget körs med fordon som drivs av el, biogas och HVO.

En matkasse kom lastad

Allt fler av Coops kunder väljer att handla sin mat online. Vi distribuerade matkassar till de Coop-onlinekunder som bor i Storstockholm, Mälardalen och Göteborg. Coops kunder la sin order senast klockan 24.00 för leverans dagen efter. Efter att alla beställningar var lagda gjorde vår nattpersonal ruttplaneringen som låg till grund för dagens körningar. På morgonen lastades våra kylfordon med så hög fyllnadsgrad som möjligt för att varje transport skulle utföras med mesta möjliga effektivitet. Samtliga fordon drevs med helt fossilfria drivmedel, dels biogas 100 och dels HVO 100.

Fakta
– Uppdraget utfördes med kylfordon som drevs av fossilfria drivmedel.
– Varorna levererades inom ett tidsfönster på två timmar.
– Leveranserna genomfördes måndag – söndag.