Offertförfrågan

Widriksson Logistik blir först i Sverige med märkningen Bra Miljöval på godstransporter som körs med elfordon. 2019 erhöll Widriksson märkningen på godstransporter som körs på biogas och var därmed först med miljömärkta transporter inom last-mile logistik. Märkning med Bra Miljöval betyder att transporterna möter högt ställda krav på begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och övrigt miljöarbete.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och en av de tuffaste på marknaden. En transport som är märkt med Bra Miljöval körs med ett fordon som till minst 90 procent använder förnybara drivmedel, uppfyller högt ställda krav på utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen och tvättas i särskilda tvätthallar med extra höga miljökrav. Detta ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Bra Miljöval är en unik svensk miljömärkning som ställer krav på låga utsläpp både vid körning och vid produktion av drivmedlet. Den el som fordonen laddas med vid långtidsladdning måste vara märkt med Bra Miljöval eller uppfylla motsvarande krav.

– Att vi nu kan märka våra elbilstransporter med Bra Miljöval är ett viktigt steg för oss i vårt arbete för att bli klimatpositiva senast år 2030. Vi har kört helt fossilfritt länge och på el i snart ett år. Varje åtgärd i rätt riktning räknas, och miljömärkningen gör att vi vässar oss lite till, säger Christel Grip, hållbarhetschef på Widriksson Logistik.

Kriterierna för Bra Miljöval lätta godstransporter utgår ifrån Sveriges Miljökvalitetsmål och syftar till begränsad klimatpåverkan, minskad resursanvändning, frisk luft, giftfri miljö och schyssta sociala villkor. Efterlevnad av kriterierna kontrolleras årligen.

– Vi är glada att Widriksson Logistik har valt att även miljömärka sina eldrivna godstransporter. All el som fordonen laddas med vid långtidsladdning är förnybar och märkt med Bra Miljöval, där hårda krav ställs på hur elen produceras och där elbolagen avsätter medel till projekt som leder till att minska elproduktionens negativa miljöpåverkan, säger Eva Eiderström, avdelningschef Bra Miljöval.

Under 2020 körde Widriksson drygt 700 000 miljömärkta kilometrar på olika uppdrag. De tillkommande transporterna med elfordon körs på MediCarrier-uppdraget där Widriksson utför transporter för vården i Region Stockholm.

 

För mer information, kontakta:
Christel Grip, Hållbarhets- och Kommunikationschef
E-post: christel.grip@widrik.se
Mobil: 072-144 09 09

 

För mer information om Bra Miljöval:
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/godstransporter
https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/det-ha