Offertförfrågan

Widriksson Logistik har tilldelats ISO-certifikat för sitt arbete med trafiksäkerhet och livsmedelssäkerhet. Widriksson är sedan 2005 certifierade för Kvalitet enligt ISO 9001 och Miljö enligt ISO 14001 och ledningssystemet har löpande utvecklats till ett effektivt verktyg för överblick och kontroll i verksamheten. I samband med de nya certifieringarna inkluderas Widriksson i Tempcon Groups ledningssystem för samtliga fyra standarder.

– Certifieringarna är viktiga för att tillmötesgå krav från de som köper transporter, men lika viktigt för oss som företag för att ta ansvar och vara en bra arbetsgivare. Ett systematiskt arbete betyder säkrare leveranser och färre skador, och därmed bättre arbetsmiljö, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

ISO 39001 är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet. Standarden kan ses som ett komplement till lagstiftningen inom området, med målet att uppnå en säkrare trafikmiljö. ISO 39001 omfattar allt från organisationens förståelse för trafiksäkerhet med ledarskap, attityder och kompetensfrågor till faktorer som underhåll av fordon, planering och åtgärder. Certifieringen enligt ISO 39001 innebär att Widrikssons ledningssystem för vägtrafiksäkerhet är väl godkänt.

ISO 22000 är en internationell standard för livsmedelssäkerhet som ställer höga krav på alla led i livsmedelshanteringen. ISO 22000 är ett stöd i arbetet för säkra livsmedel genom ett systematiskt arbete, styrning och dokumentation. ISO 22000 fokuserar på ledningens ansvar och innefattar en gemensam terminologi vilket effektiviserar och minskar risken för fel, i syfte att skapa maximal livsmedelssäkerhet.

– Både trafiksäkerhet och livsmedelssäkerhet är förstås något vi ständigt arbetar med, men med hjälp av standarderna blir arbetet ännu mer systematiskt och strukturerat med fokus på att hela tiden bli ännu bättre och utvecklas. Certifieringarna blir ett kvitto på att vi arbetar professionellt och erbjuder trygga och pålitliga transporter, säger Johan Nyblom.

Certifieringarna är genomförda av Svensk Certifiering Norden AB som är ackrediterade av SWEDAC att utföra revisioner och certifieringar av ledningssystem.

 

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se