Offertförfrågan

Widriksson Logistik har fått förnyat förtroende att hantera Textilias tvättleveranser i Stockholm och numer även leveranser i Göteborg. Textilia är Sveriges största leverantör av textilservice inom vård och omsorg, och ställer höga krav på effektiv och miljövänlig logistik.

Varje dag tvättar och levererar Textilia över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och Widrikssons uppdrag i Stockholm omfattar nära 30 000 stopp per år. Bland Textilias kunder finns regioner, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare.

– Vi är mycket glada för det förnyade förtroende som innebär att vi får fortsätta leverera textilier och arbetskläder för Textilia. Att vi dessutom får ett utökat uppdrag med leveranser i Göteborg, är ett kvitto på att vi har kunnat bidra till att modernisera och utveckla Textilias logistik, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Uppdraget i sin helhet innebär att Widriksson utför transporter, tillhandahåller terminalyta samt sorterar det gods som ska levereras. Alla leveranser sker med fordon som drivs till 100 % av förnybara drivmedel.

– Sedan augusti 2020 har Widriksson varit vår logistikpartner för leveranser i Stockholmsområdet. Tack vare mycket väl fungerande transporter och möjlighet att följa leveranserna i realtid har vi upplevt att samarbetet har genererat ett mervärde för oss och våra kunder. Vi väljer därför att förlänga det befintliga uppdraget samt utöka med leveranser i Göteborgsområdet, säger Christer Söderberg, platschef Textilia.

För det nya uppdraget i Göteborg sysselsätter Widriksson en heltidsanställd, och i Stockholm omfattar det fortsatta uppdraget 3-4 heltidsanställda.

Samtliga leveranser körs med fossilfria och förnybara bränslen.

 

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se

 

Om Textilia
Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att företaget varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Textilia är ca 750 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 800 mkr per år. Läs mer på textilia.se