Offertförfrågan

Widriksson Logistiks mål är att uppnå klimatneutralitet inom en treårsperiod och klimatpositiva 2030. Året som gick togs viktiga steg på vägen, bland annat satsning på solceller och fler biogasfordon. Företagets elbilar fick också märkningen Bra Miljöval. Detta är delar av innehållet i Widrikssons nya hållbarhetsrapport.

Som ledande logistikleverantör är det självklart för Widriksson att arbeta strukturerat med hållbarhet och en frivillig hållbarhetsrapport är en del i det arbetet. Rapporten sammanfattar de viktigaste händelserna och nyckeltalen för Widrikssons hållbarhetsarbete 2021.

– Vi har möjligheten att påverka en industri som står för en tredjedel av alla utsläpp i Sverige och kan spela en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhälle. Vi vill vara en förebild inom transportindustrin och genom våra hållbarhetssatsningar visar vi vägen för en hållbar logistik, säger Johan Nyblom, vd Widriksson Logistik.

Några nyckelhändelser 2021:
– Investering i en 2 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning i Västberga i Stockholm. Anläggningen ska täcka cirka 50 procent av företagets årliga elförbrukning och väntas minska koldioxidutsläppen med 129 ton per år.
– Investering i tio tunga lastbilar som drivs av biogas, vilket minskar CO2-utsläppen med drygt 3 600 ton på tio år jämfört med om dieselfordon använts. Widriksson Logistik har sedan 2005 kört lätta biogaslastbilar men detta var den första investeringen i tunga fordon som drivs helt på biogas. Fordonen ger också en bättre arbetsmiljö för chaufförerna tack vare lägre bullernivå och mindre vibrationer jämfört med ett dieselfordon.
– Widriksson Logistik blev först i Sverige med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval på godstransporter som körs på el. Det är en märkning som ställer hårda krav på låga utsläpp och andra miljöåtgärder. 2019 var Widriksson Logistik också först med Bra Miljöval på biogastransporter. Märkningen Bra Miljöval betyder att transporterna möter högt ställda krav för utsläpp.

Första steget för Widriksson Logistik på vägen till att bli klimatpositiva är att vara klimatneutrala, vilket innebär att de egna direkta koldioxidutsläppen systematiskt ska minskas till så nära noll som möjligt.

 

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef
Direkt: 08-588 929 17
Mobil: 072 144 09 09