Offertförfrågan

Widriksson Logistiks digitala affärsområde Widrik Digital Solutions och Widrikssons leveransplattform WDDP byter namn till Shyping. Namnbytet görs för att tydligare spegla kombinationen av logistikexpertis och mjukvaruutveckling för att optimera logistikprocesser för stora och små företag.

Leveransplattformen Shyping är sprungen ur Widriksson Logistiks långa erfarenhet av komplex logistikplanering. Efter fyra år på marknaden är den nu en fristående SaaS-produkt med applikationer som har förändrat logistikens spelregler genom optimerade logistikprocesser.

Genom att fokusera på områden som terminalhantering, trafikledning och effektivisering av komplex logistik, har Shyping inte bara ökat Widrikssons egna produktivitet och effektivitet utan även hjälpt nya kunder utanför Widriksson att rationalisera sin logistik genom realtidsspårning, effektiv ruttoptimering och kundunika leveranslösningar.

– Namnbytet markerar en ny era för oss och namnet Shyping är mer än bara ett namn. Det handlar om en förpliktelse att vara ledande när det gäller att optimera logistikprocesser och driva mjukvaruutveckling för logistikbranschen. Med Shyping vill vi förtydliga vår strävan att hela tiden omforma och förbättra logistiken för att skapa de bästa lösningarna för varje enskilt behov, säger Marcel Nemer, affärsområdeschef Shyping.

Namnet Shyping sammanfattar affärsområdets kärnvärden och dess uppdrag. ”Shy” står för logistikens och transportens försiktighet och precision, medan ”ping” representerar den ständiga puls och övervakning som är avgörande för logistikens framgång.

Läs mer på Shyping.com

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se