Offertförfrågan

Fordonsglastillverkaren Saint-Gobain Autover Sverige är sedan årsskiftet ny kund till Widriksson, som fått uppdraget att transportera fordonsglas från Saint-Gobain Autovers lager till kunder i Stockholm och Mälardalen och på sikt även Göteborg. Uppdraget, som är värt 6 Mkr och sträcker sig över 3 år, ställer höga krav på varsam hantering av ömtåligt gods, spårbarhet och hållbarhet.

Saint-Gobain Autover tillverkar fordonsglas och Widrikssons uppdrag är att leverera glaset till främst glasmästare och verkstäder i Stockholm och Mälardalen. Saint-Gobain Autover ställer höga krav på varsam hantering av det ömtåliga godset, tidspassning och spårbarhet. Distributionen sker även med fokus på hållbarhet. Det innebär effektiv planering, fossilfria bränslen samt efterlevnad av strikt uppförandekod och schyst arbetsmiljö.

– Widriksson hjälper oss att förändra hela vårt distributionsupplägg, säger Michael Starenius, Purchase and Logistics Manager på Saint-Gobain Autover. Vi går från egen distribution dagtid till utlagd produktion nattetid. På så sätt kan vi utveckla och effektivisera vårt erbjudande och därmed förenkla för våra kunder.

– Saint-Gobain Autovers krav på spårbarhet och hållbarhet ligger helt i linje med vårt arbetssätt och vi är glada att vi har fått förtroendet från Saint-Gobain Autover att hantera detta ömtåliga gods. Upplägget med kvälls- och nattdistribution passar oss också mycket bra då det bidrar till ökad framkomlighet i trafiken samt ökar nyttjandegraden på våra fordon, något som är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Uppdraget kommer genomföras kvälls- och nattetid vilket är en fördel då flera av fordonen annars står outnyttjade denna tid. Framkomligheten i trafiken ökar även när leveranser som inte måste distribueras dagtid istället kan levereras nattetid.  Godset packas av Saint-Gobain Autover i särskilda godsanpassade rack som lastas till Widrikssons bilar.

 

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef
Direkt: 08-588 929 17
Mobil: 072 144 09 09

 

Om Saint Gobain Autover
Saint-Gobain Autover distribuerar fordonsglas och relaterade produkter som till exempel tätningsmedel, tillbehör och verktyg för eftermarknadssegmentet. Saint-Gobain Autover är Europas största leverantör av fordonsglas till eftermarknaden och har verksamhet i 26 länder. De levererar över fyra miljoner glasprodukter varje år och idag är varannan bil i Europa utrustad med glas från Saint-Gobain.