Offertförfrågan

Vi på Widriksson Logistik har som målsättning att erbjuda klimatpositiv distribution redan 2030. En viktig del i detta arbete är övergången till drivmedel med mindre miljöpåverkan än dagens bränslen. Elektrifiering av fordonsflottan spelar en avgörande roll i denna omställning. Sedan tidigare har vi ett betydande antal elfordon i drift i Stockholm och nu har vi introducerat vårt första elfordon i Göteborg.

Vi arbetar kontinuerligt med att elektrifiera våra kunders flöden och det är nu Rexel i Göteborg som utökar med ytterligare ett elfordon. Sedan tidigare kör vi två elfordon för Rexel i Stockholm.

Vi kör idag enbart fossilfria transporter och strävar efter att fortsätta minska utsläppen från våra fordon. Rexel har en ambitiös målsättning om att minska de indirekta utsläppen med 60 procent i scope 3 relaterat till godstransporter, användning av sålda produkter och affärsresor.

Förra året valde elgrossisten Rexel Sverige att förnya och utöka sitt samarbete med oss för distribution av elartiklar och energiteknik. Genom detta avtal tar Rexel ytterligare steg mot digitalisering, spårbarhet och service mot slutkund genom användandet av vår leveransplattform WDDP. Avtalet omfattar hämtning av elartiklar från Rexels distributionscentraler, sortering och omlastning på våra terminaler samt lokal distribution till Rexels butiker och slutkunder.