Offertförfrågan

Widriksson har rätt fordon för att leverera i miljözon klass 3

Widriksson är väl rustade för att möta de allt strängare utsläppskraven som kommer i och med att miljözon klass 3 införs i Stockholm innerstad. Widriksson har under många år drivit förändring inom transportsektorn genom att satsa på elektrifiering och hållbara bränslen. Vi är stolta över att redan idag ha rätt fordon för att leverera i den kommande miljözon klass 3.

Luftföroreningar beräknas orsaka 6 700 förtida dödsfall i Sverige varje år enligt en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Widriksson gör sin del för att minska detta hot. Våra elfordon och biogasfordon minskar utsläppen och bidrar till bättre luftkvalitet i Stockholm och Göteborg.

Vi har investerat i de fordon och den teknik som krävs för att leverera hållbara last mile-transporter som uppfyller de strängaste utsläppskraven. Vår fordonsflotta består av många elfordon och gasfordon, och vi fortsätter att investera i den senaste tekniken för att minska vår miljöpåverkan. Med nollutsläppsfordon är vi rustade för att transportera gods i miljözonen utan att påverka luftkvaliteten.

Vi välkomnar transportköpare och samarbetspartners som delar vår vision om hållbarhet och som inser vikten av att göra skillnad när det gäller luftkvalitet och stadsutveckling. Tillsammans kan vi forma en renare och mer hållbar framtid.

Läs mer om införandet av miljözon klass 3 i pressmeddelandet från Miljöpartiet i Stockholm.