Logistik

Vi hjälper ditt företag med logistik och distributionstjänster i

Vi är ett logistikföretag

E-handeln och antalet utförda logistikuppdrag ökar för varje år. Behovet av flexibla, ekonomiska och miljövänliga transporter ökar därmed ständigt. Vi erbjuder effektiv logistikplanering tack vare hög kompetens och erfarenhet inom transportplanering och ruttoptimering. Denna kompetens har vi förvärvat under nästan 20 års tid där vi dagligen optimerar upp till 2000 hemleveranser per dag. Hög fyllnadsgrad i fordonen och merutnyttjade av fordonen är A och O för att skapa effektiva körningar.

Logistikplanering och trafikledning

Vår trafikledning är bemannad dygnet runt för att planera, kontrollera och utforma effektiva transportflöden. Trafikledningen är tätt integrerad med kundtjänstavdelningen som bemöter och hanterar frågor och förändringar i leveranserna.

Vi erbjuder samma dag-leveranser och ruttplanerar dessa leveranser i realtid.

IT-logistik

Kopplingen mellan IT och logistik har blivit allt viktigare både som kontroll- och kommunikationsmedel. Vi utformar anpassade transportlösningar som omfattar att sätta upp processer hos kund för hur mottagare, beställare, avsändare och kundtjänst i realtid kan ta del av samma logistikinformation. Vi hjälper även till vid köp av transporttjänster där beställaren från och med första juli 2018 har ett kontrollansvar vilket ställer höga krav på inköparen.

Vi har märkt att det finns ett stort behov från e-handlare att koppla samman förståelsen för slutkonsumentens behov och kunna anpassa transportuppläggen i enlighet med de ökade kraven. Det finns många delar i logistikkedjan som behöver kunna hantera distributionsinformation och både processer och IT-system behöver anpassas efter detta.

Det finns ett gap mellan de tekniska lösningarna och det faktiska tillämpandet inom transportområdet. Där kan vår kompetens fungera som en brygga mellan olika avdelningar och överbygger svårigheterna med att kombinera teknik med rutiner och processer.

Widrikssons kan bidra med kunskap inom den systemtekniska delen med förståelse för såväl distributionsflöden som slutkonsumentens behov. Vi har en lång historia av att möta våra kunders kunder. Det har gett oss lång erfarenhet av att se slutkonsuments behov och anpassa våra tjänster efter det.

Informationsflöden

Vår digitala leveransportal fungerar som en flexibel kommunikationslösning där kundtjänst, trafikledning, chaufförer och mottagare kan ta del av relevant information i realtid. Det skapar trygghet och flexibilitet i hela leveranskedjan och bidrar till en än mer positiv leveransupplevelse.

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.