Kylda transporter

Vi hjälper ditt företag med logistik och distributionstjänster

Kylda transporter

Tempererad logistik är kärnan i Widrikssons verksamhet. Varje dag kör vi temperaturkänsligt livsmedel, matkassar samt läkemedel och medicinska prover till kommunala enheter, privatpersoner och organisationer. Transporterna ställer höga krav på hygien, temperaturhållning, och leveransprecision.

Vi tillhandahåller obruten kyl- och fryskedja från vår terminal i Västberga där vi har både livsmedelsregistrerad terminal och fordon med kyl och frysmöjligheter.

 

Certifierade för livsmedelssäkerhet 

Widriksson är certifierade enligt ISO 22000 som är en internationell standard för livsmedelssäkerhet och ställer höga krav på alla led i livsmedelshanteringen. ISO 22000 är ett stöd i arbetet för säkra livsmedel genom ett systematiskt arbete, styrning och dokumentation. ISO 22000 fokuserar på ledningens ansvar och innefattar en gemensam terminologi vilket effektiviserar och minskar risken för fel, i syfte att skapa maximal livsmedelssäkerhet.

Livsmedelssäkerhet är något vi ständigt arbetar med, och med hjälp av standarderna blir arbetet ännu mer systematiskt och strukturerat med fokus på att hela tiden bli ännu bättre och utvecklas. Certifieringen är ett kvitto på att vi arbetar professionellt och erbjuder trygga och pålitliga transporter. 

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.