Våra tjänster

Vi hjälper ditt företag med logistik och distributionstjänster.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder logistikplanering och last-mile transporter, alltså hemleveranser och leverans till slutkund. Våra kunder är framförallt företag med behov av anpassade logistiklösningar för större eller komplexa leveranser av styckegods och partigods. Samtliga transporter görs med miljön i fokus och de mest servicekompetenta chaufförerna i branschen.

Transport märkt Bra Miljöval

Vi erbjuder transport-tjänster med marknadens absolut tuffaste miljömärkning. Med en Bra Miljöval-märkt transport säkerställer du att miljöpåverkan är den absolut minsta möjliga kopplat till koldioxidutsläpp, hållbarhet för drivmedlet och krav på en giftfri miljö.

 

Bra Miljöval är en oberoende och välkänd miljömärkning som ställer väldigt höga krav för uppfyllelse. Märkningen kan synliggöras i din e-handel för att underlätta konsumentens val av transport.

Läs mer >>

Fossilfri transport

Våra fordon som inte är märkta med Bra Miljöval körs samtliga på HVO 100, en biodiesel som är fossilfri och förnybar. Tack vare egna tankstationer och nära samarbete med drivmedelsleverantören säkerställer vi hög kvalitet och kontinuerlig tillgång.

Vi har en av marknadens yngsta fordonsflotta, vilket betyder moderna, effektiva och bränslesnåla motorer. Vår fordonspark består dels av tunga bilar från 6,5 – 18 ton samt lätta lastbilar <3,5 ton. Samtliga fordon har påbyggnadsskåp, de flesta med bakgavellyft.

Anpassade alternativ för din leverans

Vi erbjuder en mängd olika leveransalternativ såsom samma-dag-leverans, leverans inom specifika tidsfönster och mindre tidskritiska leveranser till en viss dag. Samtliga leveranser kan spåras med exakt leveransprognos med hjälp av vår digitala leveransplattform.

Logistikplanering

Vi erbjuder effektiv logistikplanering tack vare hög kompetens och erfarenhet inom transportplanering och ruttoptimering. Denna kompetens har vi förvärvat under nästan 20 års tid där vi dagligen optimerar upp till 2000 hemleveranser per dag. Hög fyllnadsgrad i fordonen och merutnyttjade av fordonen är A och O för att skapa effektiva körningar.

Terminal och lager

Vi erbjuder lagringstjänster för dina behov på olika lagerytor i södra Storstockholm. Vi erbjuder även livsmedelsgodkänt kyl- och fryslager. Vi ombesörjer in- och utleveranser från terminalerna och har anpassade lokaler för dels lagring och dels terminaltjänster.

Tjänster inom IT-logistik

Leveransplattform med realtidsinformation
Låt varumottagaren följa leveranserna i realtid via vår leveransplattform. Plattformen är framtagen för last mile distribution i städer och ger både kunder och mottagare bättre överblick och kontroll över varje leverans.

Läs mer om leveransportalen >>

Konsulttjänster
Har du behov av expertkunskaper inom logistik och transportupphandling? På Widrikssons är vi specialister inom gränslandet mellan IT och logistik. Våra konsulter hjälper dig att sätta upp processer för hur mottagare, beställare, avsändare och kundtjänst i realtid kan ta del av samma logistikinformation. Vi bidrar med kunskap inom den systemtekniska delen med förståelse för såväl distributionsflöden som slutkonsumentens behov. Konsulttjänsten omfattar även hjälp vid köp av transporttjänster där beställaren från och med första juli har ett kontrollansvar vilket ställer höga krav på inköparen.

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.