Elektrifierade transporter

Vi hjälper ditt företag med logistik och distributionstjänster.

Flexibla eltransporter

Sedan 2020 erbjuder Widrikssson elektrifierad distribution på vissa av våra flöden. Den elektrifierade logistiken innebär extra stora krav på alla delar i kedjan, såväl planering som lastning och körning.

I dagsläget har vi 10 eltransportbilar av märket Maxus e-deliver. Dessa eldrivna transportfordon  är klassledande inom sitt segment vad gäller räckvidd, lastvolym, lastvikt och dragvikt. Fordonen är utrustade med kylaggregat för våra tempererade transporter som ställer höga krav på korrekt temperaturintervall.

Vårt mål är att erbjuda de mest klimatsmarta distributionslösningarna på marknaden och elfordon är därför en naturlig del av vår fordonsflotta. Elfordonet Maxus har visat sig vara ett mycket bra alternativ sett till räckvidd och lastvolym så vi kan erbjuda samma effektiva logistik som med övriga drivmedelstyper men med lägre klimatpåverkan.

 

Elektrifierad distribution märkt Bra Miljöval

Widriksson är först i Sverige med märkningen Bra Miljöval på godstransporter som körs med elfordon. Märkning med Bra Miljöval betyder att transporterna möter högt ställda krav på begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och övrigt miljöarbete.

Bra Miljöval är en unik svensk miljömärkning som ställer krav på låga utsläpp både vid körning och vid produktion av drivmedlet. Den el som fordonen laddas med vid långtidsladdning måste vara märkt med Bra Miljöval eller uppfylla motsvarande krav.

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.