Distribution Malmö

Vi hjälper ditt företag med logistik och distributionstjänster.

Vi distribuerar i Malmö

Widrikssons Åkeri är ett distributionsföretag med verksamhet i Stockholm och Göteborg som fokuserar på last mile-distribution. Vi erbjuder företag med distributionsbehov hållbara, kundanpassade och kvalitativa transportlösningar och logistiktjänster. Vi bidrar till våra kunders framgång genom ett nära samarbete och en hög servicenivå i hela leveranskedjan.

Alla våra fordon drivs av helt fossilfria och förnybara drivmedel som HVO 100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja) och lokalt producerad biogas 100.

Last mile distribution i Malmö

Last mile, eller ”sista milen” är det sista ledet i distributionskedjan, och med det menas transporten av en vara från ett lager till en slutdestination, vilket ofta är en konsument. Vi har 18 års erfarenhet av att leverera till konsument och de ökade krav på snabbhet, valfrihet och trevligt kundbemötande som den växande e-handeln ställer krav på.

Logistik Bra Miljöval

Samordnad distribution

Vi kör samordnad varudistribution åt åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm. Samordningen handlar om att organisera leveranserna av varor som kommunerna beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt. Alla varor som beställs levereras till oss och vårt lager. På lagret lastas varorna om för att därefter skickas ut till mottagarna i de olika kommunerna. Grönsaker, mejeriprodukter, frysvaror etc. lastas om och distribueras med en bil per område.

Med samordningen kan vi minska koldioxidutsläppen och därmed klimatpåverkan i kommunens transporter. Enligt en undersökning från Svenska miljöinstitutet har utsläppen av koldioxid och hälsofarliga luftföroreningar från varutransporter minskat med 70 procent på Södertörn.

Vi skapar också en bättre närmiljö och ökad trafiksäkerhet med färre tunga transporter till och från dagis och skolor.

Modern terminal i Västberga med egen tankstation

Widrikssons har en strategisk belägen distributionsanläggning nära E4:an och endast 7 km från Stockholm City. Terminalen byggdes 2011 och har lagringsmöjligheter för såväl styckegods samt kyl- och fryslager för livsmedel.

Utöver Västberga har vi ytterligare lager och distributionsmöjligheter från vår terminal i Vårby på 3000 kvadratmeter. Även den har mycket gott läge nära E4:an.

Vi har egen tankstation på området för både HVO 100 och lokalt producerad biogas 100. Genom nära samarbete med drivmedelsleverantörerna säkerställer vi både tillgång och hög kvalitet på drivmedlen. Det möjliggör också effektiv tankning för varje fordon.

På anläggningen har vi tillgång till verkstad vilket möjliggör effektiva reparationer och service.

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.