Åkeri Stockholm

Vi hjälper ditt företag med logistik och distributionstjänster.

Åkeri för ert företag i Stockholm

Vi är ett åkeri som erbjuder hållbara transporter i Stockholm. Våra kunder är framförallt företag och organisationer med omfattande behov av anpassade logistiklösningar för större eller komplexa leveranser av styckegods och partigods. Vi vill vara en nära samarbetspartner där leveransen är ett konkurrensmedel och vi blir en partner som bidrar med att höja kundupplevelsen hos slutkonsumenten.

Livsmedelstransporter i Stockholm

Vi transporterar livsmedel vilket ställer höga krav på hygien, obruten kylkedja och livsmedelsregistrering. Vi levererar åt e-handelsföretag som har stora och tunga godstransporter till privatpersoner som till exempel möbler och vitvaror. Även inom återvinning har vi ett antal kunder som behöver transporthjälp kopplat till den egna kärnverksamheten. Detta ställer bland annat krav på farligt gods-hantering och andra certifieringar.

Leveransalternativ som passar dig

Vi erbjuder en mängd olika leveransalternativ såsom samma-dag-leverans, leverans inom specifika tidsfönster och mindre tidskritiska leveranser till en viss dag. Flexibilitet är viktigt för att säkerställa att kunden får tillgång till varorna man handlat utifrån hur vardagen ser ut. Samtliga leveranser kan spåras med exakt leveransprognos med hjälp av vår digitala leveransplattform.

Åkeri med fossilfria drivmedel

Vi tar vårt miljöarbete på största allvar och har de senaste 20 åren arbetat hårt för att minska vår miljöpåverkan. Det är framförallt i drivmedelsfrågan där vi i vår verksamhet kan göra störst skillnad. Idag körs alla våra fordon med fossilfria och förnybara drivmedel, dels HVO 100 och dels biogas 100. Vi arbetar mot ett tydligt mål – att vara klimatpositiva år 2030.

Vår fordonspark består av både lätta 3,5 tons lastbilar samt tunga fordon. Vi har en av branschens lägsta snittålder, 3,4 år på våra fordon vilket betyder moderna, effektiva och bränslesnåla fordon.

Bra Miljöval-märkt åkeri

Vi har som första åkeri i Sverige fått märkningen Bra Miljöval på lastbilstransporter körda med biogas. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens oberoende märkning och de transporter som är märkta med Bra Miljöval klarar högt ställda krav både när det gäller utsläpp och övrigt miljöarbete.

Vi bidrar till lägre utsläpp i Stockholm

En transport som är märkt med Bra Miljöval körs med ett fordon som till minst 90 procent använder förnybara drivmedel, uppfyller högt ställda krav på miljö- och hälsofarliga utsläpp och tvättas i särskilda tvätthallar med extra höga miljökrav. Detta ger minsta möjliga miljöpåverkan. Märkningen kan synliggöras i din e-handel, på ditt gods etc för att underlätta konsumentens val av transport.

Hur kan vi hjälpa sig?

Skicka din fråga till oss.