Widriksson utser ny Logistikchef

Widriksson Logistik har utsett Tomas Grönqvist till den nya rollen som logistikchef. Han får ansvar för att optimera varuflöden och utveckla företagets planerings- och prognosfunktion, något som har blivit allt viktigare i takt med förändrade kundkrav och kraftig tillväxt för Widriksson. 

 Rollen som logistikchef är en ny tjänst i ledningsgruppen och inom kort kommer också en ny transportchef att tillsättas. Det är den tidigare rollen som operativ chef som nu delas upp i logistikchef och transportchef. Bakgrunden är att Widriksson befinner sig i en tillväxtfas med ökade volymer vilket ställer intensifierade krav på optimering och planering i hela logistikkedjan.  Logistikchefen ska leda planerings-, trafiklednings-, och terminalorganisationen samt arbeta nära kunderna med prognostisering och tjänsteutveckling.

– Jag är väldigt glad över att Tomas Grönqvist, som har en gedigen bakgrund inom logistik, kommer fortsätta utveckla vårt erbjudande. Som en last mile-transportör med målsättning att köra så få kilometrar som möjlighet blir optimering allt viktigare för de ökade godsmängder som flödar genom våra terminaler. Vi växer och vill vara fortsatt lyhörda för våra kunders utökade behov och stärker därför upp ytterligare. Tomas kommer att arbeta nära kunderna för att utveckla och förbättra prognosarbetet, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Tomas Grönqvist har arbetat på Widriksson sedan 2020 med ansvar för företagets terminaler i rollen som terminalchef. Han har tidigare lett komplexa logistikuppdrag inom bland annat byggsektorn samt ansvarat för implementationen av lean-metodiken i flertalet företag.

– Jag ser fram emot att gå in i en ny roll som är ny både för mig och för Widriksson. Logistikbranschen är under stor utveckling, och det kräver också nya logistiklösningar. Jag ser fram emot att stärka Widrikssons erbjudande genom att tillsammans med våra kunder hitta nya arbetssätt för att förbättra prognoserna, säger Tomas Grönqvist, ny logistikchef på Widriksson Logistik.

Tomas tillträder rollen som logistikchef den 7 juni.

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se