Textilia väljer Widriksson för klimatsmart logistik i Stockholm

Widriksson Logistik har fått uppdraget att hantera leveranser för Textilia, som är Sveriges största leverantör av textilservice inom vård och omsorg. Uppdraget omfattar nära 30 000 stopp per år i Stockholmsområdet och körs med fordon som drivs till 100 % av förnybara drivmedel. Samtidigt väljer Textilia Widrikssons leveransplattform WDDP för samtliga sina transporter i Sverige.

Varje dag tvättar och levererar Textilia över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet. Bland kunderna finns regioner, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare. Textilia ställer höga krav på effektiv och miljövänlig logistik och har valt Widriksson som logistikpartner för transporter av tvätt mellan vårdinrättningar i Stockholm och Textilias tvätteri i Rimbo.

– Vi är mycket glada att Textilia valde Widriksson för sina leveranser. Textilia ställer höga krav på att hela tiden optimera godsflödet och har höga miljökrav, precis som Widriksson. Detta är ett uppdrag som passar oss mycket bra och samtidigt driver oss att hela tiden utvecklas, bland annat att mot målet att bli helt klimatneutrala, säger Johan Nyblom, vd på Widriksson Logistik.

Genom Widrikssons leveransplattform WDDP kan Textilia erbjuda sina kunder full spårbarhet av leveranserna i realtid. WDDP tecknas för Textilias samtliga distributionsverksamheter, för möjligheten att kunna följa leveranserna till vårdinrättningar i hela Sverige.

– Det är helt avgörande för oss att våra transporter fungerar optimalt och att vi kan följa leveranserna i realtid blir ett extra mervärde. Därför valde vi Widriksson som logistikpartner. Tillsammans med dem kommer vi att kunna modernisera och utveckla vår logistik ytterligare för att bli ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden, säger Conny Burman, Logistikchef på Textilia.

Widriksson börjar köra för Textilia den 31 augusti.

 

Om Textilia
Textilia Tvätt & Textilservice är Sveriges största leverantör av textilservice till kunder inom vård och omsorg. Varje dag tvättar och levererar Textilia över 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet. Bland kunderna finns stora regioner såsom Norrbotten, Västerbotten, Stockholm, Örebro, Kronoberg, Blekinge och Gotland till kommuner över hela landet samt privata vård- och omsorgsgivare. Tvätterierna finns i Boden, Långsele, Rimbo, Örebro, Göteborg, Malmö och Karlskrona. Företaget har ca 650 anställda och omsätter cirka 600 mkr per år. Textilia var först i Sverige att Svanen-märka sina tvätterier och ligger i framkant i utveckling av miljövänliga textilier.

 

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se