Widriksson förenklar för kunderna med utvecklad leveransplattform

Widrikssons leveransplattform, WDDP, har fått flera nya och förbättrade funktioner som underlättar för slutmottagarna, samtidigt som kundtjänst och trafikledning kan bli mer precisa i sin information och planering.

Som ett steg att förbättra upplevelsen för slutkonsument har Widriksson utvecklat leveransportalen med bland annat följande funktioner:

  • Förbättrad information och planering av leveranstid, ”OTD” (Original Time of Delivery) och ETD (Estimated Time of Delivery), som underlättar för trafikledningen att snabbt kunna se avvikelser i leveranstid och förbättra framtida ruttplanering.
  • Notifieringar via e-post för kunder som inte har tillgång till mobiltelefon och sms.
  • SMS avisering som meddelar mottagaren när han/hon står näst på tur för leverans.
  • Utökade möjligheter för mottagaren att betygsätta olika delar i leveransupplevelsen som produkt, leverans, kvalitet, tidpassning, mm.

Widriksson har dessutom nyligen slutit avtal med LINK Mobility för att ytterligare utveckla kommunikationen med varumottagaren. LINK Mobility levererar dagligen miljoner SMS världen över och hjälper flera olika företag och branscher att utveckla kundrelationer med personlig och direkt kommunikation. I första hand kommer LINK Mobilitys system integreras för att trigga SMS till slutkunder men på sikt också genom sociala medier som till exempel Facebook Messenger eller WhatsApp, eller annan kanal som mottagaren väljer.

– Enkelheten att kommunicera mellan mottagare, chaufför och trafikledning är det som skiljer WDDP från andra, liknande produkter/tjänster på marknaden, säger Marcel Nemer, Affärsområdeschef Digital Solutions på Widriksson Logistik. Vi tillför en rad ny funktionalitet för att ytterligare stärka både prestanda, användarvänlighet och design.

Om WDDP
I Widrikssons leveransplattform WDDP kan transportköpare, distributörer och slutkunder följa leveranserna i realtid. Leveransplattformen är framförallt framtagen för last mile-distribution i städer och ger både kunder och mottagare bättre överblick och kontroll över varje leverans.

 

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widriksson Logistik
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se