Förändrade leveransrutiner på grund av coronaviruset (covid-19)

I veckan vidtog regeringen nya åtgärder för att begränsa smitta av covid-19 och bad alla ta ansvar för att förhindra ytterligare smittspridning. Därför har vi beslutat att, i största möjligaste mån, tillfälligt undvika fysisk kontakt vid leveranstillfället som en försiktighetsåtgärd för att begränsa smitta. Vi arbetar för att på ett säkert sätt upprätthålla transporterna i Stockholm och Göteborg som till del har en samhällsviktig funktion i form av transporter till bland annat skolor, äldreboenden och privatpersoner. Åtgärderna träder i kraft från och med imorgon den 14 mars.

Detta innebär:
• Våra chaufförer levererar till mottagarens ytterdörr, ringer på och bekräftar att kunden tar emot varorna.

• ”Sign on glass” tas bort temporärt för att undvika att smitta sprids via chaufförens mobiltelefon.

• Vid retur av gods görs upphämtningen vid ytterdörr.

• Om mottagaren inte kan eller vill öppna dörren kan varor ställas utanför, efter meddelande genom leveransapp eller kundtjänst.

På Widriksson Logistik förstärker vi våra redan noggranna rutiner för hygien och städning. Vi stänger ner våra terminaler för alla som inte behöver vistas där.  Vi undviker tjänsteresor, fysiska kund- och leverantörsmöten samt deltagande i konferenser och event.

Om smittspridningen fortsätter i samhället skulle ett stort antal sjuka chaufförer kunna leda till problem i vår verksamhet. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att klara alla leveranser. Vi har en hög flexibilitet och vi säkerställer extra resurser. Vår ambition är att hålla en tät dialog med våra kunder gällande hur situationen ser ut framöver.

För mer information kontakta Kommunikationschef Christel Grip, tel 08- 588 929 17 eller Försäljningschef Foed Meliane tel 08-588 929 22.