Widrikssons Åkeri byter namn till Widriksson Logistik

Under februari 2020 byter vi namn från Widrikssons Åkeri till Widriksson Logistik. Syftet med namnbytet är att företagsnamnet på ett tydligare sätt ska spegla vad vi gör.  Därmed får vi bättre förutsättningar för att vidareutveckla företaget, nå nya kunder och rekrytera rätt personer.

De senaste åren har vi genomfört många förändringar, förbättringar och utvecklingsprojekt inom Widriksson. Vi har stärkt och förtydligat vårt erbjudande inom hållbar distribution, vi har gjort kvalitetsförbättringar och vi har moderniserat våra processer och IT-verktyg.

Vårt nya namn, Widriksson Logistik, speglar på ett tydligare sätt vilka vi är och vad vi gör. Som ett modernt tjänsteföretag med digitala tjänster, omfattande fordonsflotta och komplexa logistiklösningar är ”Logistik” en bättre beskrivning av vårt erbjudande. Samtidigt bygger vårt företagsnamn vidare på det relativt väletablerade Widriksson och vårt historiska ursprung som vi kan vara stolta över.


Ständig utveckling sedan 1953
När Widrikssons Åkeri grundades för 67 år sedan av Putte Widriksson var företaget ett enmansbolag med en inriktning – distribution. Mycket av det som kännetecknade företaget då har vi behållit, såsom långa kundrelationer, ett socialt engagemang och att leverera med högsta kvalitet.

Mycket har också förändrats; vi kör idag mycket hemleveranser – så kallad last mile-distribution, vi gör omfattande planerings- och optimeringsarbete och vi är idag en modern aktör med digitala lösningar, en omfattande fordonsflotta och kompetenta medarbetare.

 

Genomförande
På årsstämman den 13 december 2019 fattades beslutet att ändra företagsnamn för bolaget från Widrikssons Åkeri AB till Widriksson Logistik AB. Ändringen är godkänd och registrerad hos Bolagsverket. Namnbytet sker formellt i februari 2020. Logotypen kommer uppdateras och utrustning såsom fordon och arbetskläder kommer få en ny design under en övergångsperiod.