Statsstöd och undantag för rena biodrivmedel

Vi, liksom flera andra svenska åkeri- och kollektivtrafikföretag har idag i princip helt fossilfria transporter. EU hotar nu att göra detta omöjligt genom att ta bort Sveriges möjlighet till skatteundantag för rena biodrivmedel. En ändring av möjligheten till skatteundantag från EU kommer innebära kraftiga kostnadsökningar på drivmedel, med risk att fler aktörer tvingas gå tillbaka till vanlig diesel med ökade utsläpp av koldioxid som följd. Utan de rena biodrivmedlen klarar Sverige troligen inte målet att uppnå en 70-procentig reduktion av koldioxidutsläppen till 2030.

Vi, tillsammans med flera andra aktörer i svenskt näringsliv, kräver nu kraftsamling från den svenska regeringen för att driva denna fråga i EU. Detta skriver vi om idag på SvD debatt.