Trygga logistiklösningar

Den senaste tiden har en mängd larmrapporter dykt upp i medierna gällande bristande säkerhet och dåliga arbetsvillkor inom last mile-leveranser. På Widrikssons tar vi frågan om trafiksäkerhet och trygga arbetsvillkor på största allvar och du kan, som kund hos oss, alltid känna dig trygg med att samtliga våra leveranser till fullo lever upp till lagar och regler.

Ta del av hur vi arbetar inom trafiksäkerhet och trygga arbetsvillkor:

Trafiksäkerhet
Inom trafiksäkerhet arbetar vi med kontinuerliga förbättringar och vår ambition är att vara en förebild i trafiken.

  • Vi har en tydlig trafiksäkerhetspolicy som alla våra anställda och lejdåkare tar del av och regelbundet påminns om.
  • Samtliga våra fordon är registrerade för godstrafik och uppfyller krav på service och besiktning.
  • Vår fordonsflotta har en av branschens lägsta snittålder vilket minskar risken för fordonshaverier på vägarna.
  • Vi arbetar kontinuerligt med utbildningar och kompetenshöjande åtgärder för våra chaufförer.

Arbetsvillkor
Att erbjuda attraktiva och trygga arbetsvillkor är en viktig del för oss för att kunna rekrytera och behålla marknadens proffsigaste chaufförer.

Som en av få aktörer i branschen har vi kollektivavtal som omfattar samtliga våra anställda. I de fall vi anlitar underentreprenörer eller lejdåkare ställer vi samma höga krav på dem som i vår egen verksamhet. Vi gör följande efterlevnadskontroller för att säkerställa att lejdåkarna lever upp till våra krav:

  • Årligen görs komplett efterlevnadskontroll med varje kontrakterad lejdåkare  
  • Kvartalsvis görs kontroller av registrerat trafiktillstånd, att företaget är registrerat för moms och F-skatt, samt betalar arbetsgivaravgifter i rimlig nivå.
  • Varje månad kontrolleras att fordonen drivs med fossilfria bränslen enligt våra krav. Med hjälp av vår ekonomibyrå kontrolleras lönespecifikationerna hos en stor andel anställd personal hos lejdåkare för att säkerställa att kollektivenlig lön betalas ut och gällande arbetsvillkor följs. Vi agerar direkt på eventuella avvikelser.
  • Löpande bevakar vi våra lejdåkare via creditsafe.se med automatisk avisering vid väsentliga förändringar eller anmärkningar. Likaså bevakar vi lejdåkarnas fordon mot transportstyrelsens register för att se att fordonen är fortsatt tillåtna för trafik och att skatten är betald.

 
Om du har frågor om vårt trafiksäkerhetsarbete eller arbetsvillkor, tveka inte att kontakta oss.