Widrikssons om förslag till nya upphandlingskriterier för drivmedel och fordon

Minskade utsläpp från transporter är helt nödvändigt för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Det håller vi verkligen med om och är något vi arbetar för varje dag, bland annat genom att köra 100% fossilfritt. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram ett förslag till uppdaterade hållbarhetskriterier för drivmedel och fordon. Vi och många med oss tog möjligheten att lämna synpunkter på förslagen.

En övergripande synpunkt vi har är att vi anser det märkligt att man särskiljer hållbarhetskriterier för drivmedel och hållbarhetskriterier för fordon. Dessa hänger ihop både rent praktiskt och i förhållande till kraven.

När det gäller fordon menar vi också att smart ruttoptimering och utnyttjande av lastkapacitet borde beaktas i upphandlingar. Detta ger extremt hög påverkan på både miljö och framkomlighet.

Vi menar också att krav bör ställas på en övergripande nivå för utsläpp och miljöpåverkan så som totala utsläpp på körda kilometrar, istället för att fokusera på olika tekniker eller bränslenivåer.

Vi anser att spårbarhet av bränslen och certifiering av framställning bör premieras, liksom svensk produktion av biodrivmedel.

Upphandlingsmyndigheten önskade synpunkter på kriterierna senast den 6 maj från den som upphandlar, beställer, tillverkar eller säljer drivmedel och fordon, liksom från branschorganisationer, expertmyndigheter, forskare och andra intressenter. Nu återstår att se hur synpunkterna omvandlas så att kriterierna ska bli användarvänliga och relevanta. Vi ser med tillförsikt fram emot det uppdaterade förslaget.