Temavecka för svenskt klimatarbete

Biogas är ett bränsle med minimal miljö- och klimatpåverkan. Biogas gör bilar och bussar fossilfria, och på samma sätt kan restaurangspisar och kafferosterier radikalt minska sin klimatpåverkan genom att använda biogas. Biogas tillverkas i Sverige. Fler och fler företag ser nu till att deras avfall blir biogas vilket minskar Sveriges fossilberoende.  Idag inleds temaveckan ”Guld för Sverige”. Kampanjen uppmärksammar de redan över fem miljoner svenskar som varje dag hjälper Sverige bli klimatsmartare.  

Bakom Guld för Sverige står Biogasakademin i samarbete med transportföretag, gasleverantörer, biogasproducenter, återvinningsföretag och fordonstillverkare. Syftet med initiativet är att visa hur enkelt det är för oss svenskar att aktivt vara med och bidra till minskade klimatutsläpp. Dels genom att se till att sortera matavfall både på jobbet och hemma och dels genom att välja klimatneutral biogas till transporter, matlagning och annat.

Widrikssons Åkeri var tidiga när det gäller biogas och idag körs en fjärdedel av fordonsflottan på biogas. För att göra tankningen av biogaslastbilarna så smidig som möjligt och samtidigt kunna garantera att all gas man kör på är tillverkad i Stockholm har Widrikssons byggt en egen tankstation för biogas vid terminalen i Västberga i södra Stockholm. Redan hösten 2015 kunde Widrikssons märka sina bilar med den Svenska Biogassymbolen och nyligen fick Widrikssons, som första åkeri i Sverige, märkningen Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen på sina biogastransporter.

– Biogasen är avgörande för att Sverige ska lyckas ställa om till en fossilfri fordonsflotta år 2030. Ju snabbare den svenska produktionen kan öka, desto fler kan som vi välja 100% lokaltillverkad energi utan klimatpåverkan. Biogas tillverkas av avlopp, gödsel och restprodukter från olika industrier, men med de möjligheter den världsledande svenska biogastekniken skapat, finns all anledning att så fort som möjligt se till att alla svenskar är med och sorterar. Därför vill vi uppmärksamma både den växande skara företag och alla privatpersoner som redan är med och bidrar. Det är verkligen guld värt för Sverige. Deras dagliga insatser bidrar direkt till minskade utsläpp, säger Christel Grip, hållbarhets- och kommunikationschef på Widrikssons.

Transporter som körs med biogas ger 94 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med en lastbil som körs på diesel. Idag körs en fjärdedel av Widrikssons fordon på biogas tillverkad i Stockholm. Widrikssons biogasbilar har märkningen Bra Miljöval, en unik märkning på lastbilstransporter i Sverige. Resterande fordon körs på HVO 100 som är ett fossilfritt och förnybart drivmedel.

För mer information, kontakta:
Christel Grip, Hållbarhets- och Kommunikationschef
E-mejl: christel.grip@widrik.se
Mobil: 072 144 09 09


Om Biogasakademinwww.biogasakademin.se.

Biogasens fördelar

  • Klimat: Biogas ger lägst klimatpåverkan av alla bränslen.
  • Miljö: Biogas ger lägsta utsläpp av partiklar och kväveoxider (NOx) av alla bränslen.
  • Trygghet: biogastillverkning och distribution är oberoende av det svenska elnätets kapacitet.
  • Kommun/Sverige 1: Biogas tillverkas från stadens eller regionens eget avfall. Det är vårt bränsle! Ökad användning av biogas gör att mer pengar stannar i landet, skapar fler svenska jobb och minskar vårt beroende av importerat bränsle.
  • Kommun/Sverige 2: när man tillverkat biogas från sorterat köksavfall används avfallets näringsämnen som gödsel på svenska gårdar. Restauranger som sorterar bidrar på så sätt till att vi kan odla bättre svensk mat utan att öka beroendet av importerad gödsel.