Widrikssons lanserar ytterligare tjänster inom IT-logistik och transport

Widrikssons Åkeri utökar sitt tjänsteutbud genom att erbjuda expertkunskaper inom logistik och transportupphandling. Genom det nya affärsområdet Digital Solutions kombinerar företaget 65 år av logistikerfarenhet med de senaste tekniska lösningarna och erbjuder nu fristående konsulttjänster.

Den nya konsulttjänsten omfattar att sätta upp processer hos kund för hur mottagare, beställare, avsändare och kundtjänst i realtid kan ta del av samma logistikinformation. Konsulttjänsten omfattar även hjälp vid köp av transporttjänster där beställaren från och med första juli har ett kontrollansvar vilket ställer höga krav på inköparen.

– Vi har märkt att det finns ett stort behov från e-handlare att koppla samman förståelsen för slutkonsumentens behov och kunna anpassa transportuppläggen i enlighet med de ökade kraven, säger Foed Meliane, vice VD på Widrikssons Åkeri. Det finns många delar i logistikkedjan som behöver kunna hantera distributionsinformation och både processer och IT-system behöver anpassas efter detta.

Det finns ett gap mellan de tekniska lösningarna och det faktiska tillämpandet inom transportområdet. Widrikssons konsulter fungerar som en brygga mellan olika avdelningar och överbygger svårigheterna med att kombinera teknik med rutiner och processer.

– Widrikssons kan bidra med kunskap inom den systemtekniska delen med förståelse för såväl distributionsflöden som slutkonsumentens behov säger Foed Meliane, vice VD på Widrikssons Åkeri. Vi har en lång historia av att möta våra kunders kunder. Det har gett oss lång erfarenhet av att se slutkonsuments behov och anpassa våra tjänster efter det.

Konsulttjänsten är en del av Widrikssons erbjudande när företaget utökar sina distributionsuppdrag och kan även kombineras med Widrikssons digitala leveransportal som är en helt fristående produkt på marknaden inom last mile-distribution.

För mer information kontakta gärna:
Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef på Widrikssons
Tel: 08-588 929 17
E-post: christel.grip@widrik.se