Widrikssons Åkeri ny partner i 2030-sekretariatet

Widrikssons Åkeri är ny partner i 2030-sekretariatet, som jobbar för att Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Sekretariatet ser det som en mycket viktig strategisk förstärkning inom godstransporterna, som ges hög prioritet detta valår.

– Vi vill visa vägen till de fossilfria godstransporterna, där en bred mix av bränslen ersätter den fossila dieseln, med minskat klimatavtryck, bättre luftkvalitet och bättre arbetsförhållanden som följd. Det arbetet vill vi gärna sprida, och i 2030-sekretariatet når vi en bredd av aktörer som arbetar för samma mål. Tillsammans kan vi hitta hållbara affärer, utmana politiken och sporra varandra, säger Christel Grip, hållbarhets- och kommunikationschef på Widrikssons Åkeri.

2030-sekretariatet har nu drygt 70 partners inom Bilen, Bränslet och Beteendet, därtill en referensgrupp där alla de sju riksdagspartier som står bakom transportsektorns klimatmål till år 2030 ingår. 2030 välkomnar särskilt att godstransporterna nu tar en ökad plats.

– Widrikssons är en viktig inspirationskälla för hela åkerinäringen. De ersätter systematiskt fossila bränslen med förnybara, och sätter upp egna tankstationer när de som marknaden erbjuder inte räcker till. När hela Sverige kämpar på för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, uppnådde de målet om att vara fossilfria redan år 2017. Imponerande! Det säger Jakob Lagercrantz, initiativtagare till 2030-sekretariatet.

Widrikssons Åkeri betonar liksom 2030-sekretariatet vikten av ekonomiska spelregler för en påskyndad omställning.

– Det ska löna sig att göra rätt, och vi ser fram emot en tydligare stimulans för gröna godstransporter från statens sida. Vi uppmanar också transportköpare att göra tydliga klimatsmarta val, och konsumenten att ställa frågan hur varorna levererades, säger Christel Grip.

För ytterligare information, kontakta:

Christel Grip, Hållbarhets- & Kommunikationschef, Widrikssons, 072 144 09 09

Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, 0708-173 808

Se även www.2030-sekretariatet.se respektive www.widrik.se